De Deinsche Burger: Zondag 4 juli 1887

DUNSA
MDL_DDB_18870704

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 25 januari 1885. De krant telt 5 pagina's en verscheen enkel op zondag. De eerste pagina heeft 1 rubriek:de berichten uit het buitenland. Binnenlands nieuws staat op pagina 2 gevolgd door "Handelsberichten en Aankondigingen". Op pagina 3 en 4 staan openbare verkopingen en op pagina 5 reclameboodschappen en tenslotte de uurregeling van de lokale treinen.

Buitenland. In een commissie van de Franse Kamer is een wetsvoorstel aangenomen om het concordaat tussen Frankrijk en de Heilige Stoel op te zeggen. Frankrijk wil ook een belasting invoeren op de vreemdelingen die er zich vestigen. In Ierland wordt verschillend gereageerd op het jubileum van de Engelse koningin Victoria door loyalisten en nationalisten.

Binnenland. In Overboelare sterft een man na in de Dender op oesters gedoken te hebben. In het station van Moeskroen vindt men het lijk van een arbeider wiens beide benen afgereden werden door een spoorwagon. In een zinkfabriek te Lembeke breekt een staking uit.
Gebroeders Van Coppenolle (uitgevers)
4 juli 1887
, bruikleen