De Deinsche Burger: Zondag 20 september 1885

DUNSA
MDL_DDB_18850920

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 20 september 1885. De krant telt 4 pagina's en verscheen enkel op zondag. De eerste pagina heeft 1 rubriek:de berichten uit het buitenland. Binnenlands nieuws staat op pagina 2 gevolgd door "Handelsberichten en Aankondigingen". Op pagina 3 en 4 staan reclameboodschappen en tenslotte de uurregeling van de lokale treinen.

Buitenland. Duitsland stelt een scheidsrechter voor in het geschil met Spanje over de Carolinen-eilanden. In Denemarken heerst een meikerverplaag. In Rotterdam (Ned.) betoogt men voor het algemeen stemrecht. In Berlijn (Duitsland) komen een duizendtal naaisters samen om hogere lonen te eisen en een vakbond op te richten.

Binnenland. In Antwerpen onstaat brand in het ruim van een stoomschip. De brandweer kan de schade beperken. Twee vrouwen en een man worden aangehouden wegens moordpoging op een gouvernante te Brussel. Te Aarlen wordt een pasgeborene vermoord door de moeder die op vlucht slaat.
krant
Gebroeders Van Coppenolle (uitgevers)
20 september 1885
, bruikleen