De Deinsche Burger: Zondag 7 juni 1885

DUNSA
MDL_DDB_18850607

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 7 juni 1885. De krant telt 4 pagina's en verscheen enkel op zondag. De eerste pagina heeft 1 rubriek:de berichten uit het buitenland. Binnenlands nieuws staat op pagina 2 gevolgd door "Handelsberichten en Aankondigingen". Op pagina 3 en 4 staan reclameboodschappen en tenslotte de uurregeling van de lokale treinen.

Buitenland. In Waco, Texas (V.S.A.) heeft een tornado en overstroming veel schade toegebracht. Teneinde de introductie van cholera in Europa te vermijden, stelt een commissie te Rome (It.) voor om alle passagiersschepen in het Suezkanaal en komende van het oosten te controleren en desnoods in quarantaine te plaatsen.

Binnenland. In de bossen van Lichtervelde worden 3 stropers ('pensejagers') betrapt, waarvan 1 aangehouden wordt na de bewaker gewond te hebben. In Brussel wordt ex-premier en parlementslid Charles Rogier met grote eer begraven.
krant
Gebroeders Van Coppenolle (uitgevers)
7 juni 1885
, bruikleen