De vernieuwde Tonus en Tonia

De vernieuwde Tonus en Tonia

Willy Bekaert
G_WB_MVDA_2022_devernieuwdeTon

De Gaverse reuzen Tonus en Tonia verschenen in de jaren 1940 voor het eerst in de straten. Ze zijn de oudste nog bestaande reuzen van Gavere. Brouwersgast Tonus Vanderbieren liet zich voor het eerst zien in 1948, reuzin Tonia Vanderhop dook op in 1949. Ze trad toen ook in het huwelijk met Tonus.

De reuzen waren telkens te gast op de wijkfeesten op de Paardenkouter. Doorheen het jaar verbleven ze bij brouwerij Contreras. Vanaf de jaren 2000 bleek duidelijk dat de reuzen slijtage vertoonden. Na verloop van tijd was het niet meer verantwoord om met Tonus en Tonia naar buiten te treden. Hun koppen waren te zwaar beschadigd. 

Onder impuls van het reuzencomité 'De Lustige Tonussen' werden twee nieuwen reuzenkoppen in kunststof gemaakt. Men bleef wel trouw aan het origineel.  De nieuwe koppen zijn kopieën van de oude. Het reuzencomité vernieuwde verder ook de kledij van Tonus en Tonia.
Op 18 juni 2017 kwam het vernieuwde reuzenkoppel opnieuw in de openbaarheid tijdens het ReuzenPrinsenfeest. 
Deze foto toont de herstelde Tonus en Tonia in hun opslagplaats.
 
foto
Gavere
2021