't Klein Fonteintje 2006

't Klein Fonteintje 2006

CLS_Gavere
G_POLS_MVDA_2014_005

Gavere beschikte tussen 1901 en 1957 over 9 waterfonteintjes waaruit drinkwater stroomde. Deze pompjes tapten water af van de grote ‘moederfontein’ op de Markt. De fonteintjes waren gedurende meer dan een halve eeuw ook karakteristiek voor het Gaverse straatbeeld.

Door komst van de waterleiding liep het gebruik en nut van de pompjes sterk terug. In 1967 werden de pompjes weggebroken. Men vond dat ze teveel de vlotte doorgang op het voetpad belemmerden. Twee van deze pompjes werden gespaarden en wachtten op het moment dat ze terug ‘in de openbaarheid’ verschenen. Aan het einde van de jaren 1990 begon heemkundige Antoine De Smet te ijveren voor de herwaardering van dit Gaverse erfgoed. In het symbolische jaar 2000 werd het eerste authentieke pompje geplaatst op het ontmoetingspunt van Onder- Schelde- en Broeckstraat.

Voor de herplaatsing van het tweede fonteintje werd op een ander symbolisch moment gewacht. Na een opknapbeurt werd dit tweede fonteintje in 2006 onthuld. Dit pompje kreeg een plek aan het nieuwe burchtmonument aan de Schelde. Door die ligging kan het overtollige fonteinwater perfect afvloeien. Het tijdstip van de herplaatsing en de onthulling van dit pompje was niet toevallig gekozen. In 2006 hadden de Fonteinfeesten plaats. Men vierde toen de 225ste verjaardag van de fontein op de Markt.
foto
Gavere
2014