De oudste foto van Deinze

De oudste foto van Deinze

D_mudel_MVDA_2020_oudsteDeinze

Deze afbeelding is hoogstwaarschijnlijk de oudste foto van Deinze. We zien de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Leie, de Tolpoortbrug en een deel van de Deinse Markt. De foto dateert met zekerheid uit de 2de helft van de 19de eeuw. Hij moet genomen zijn tussen 1867 en 1886. In 1867 werd de oude kerkhofmuur rond de muur afgebroken . Deze muur is hier niet meer te zien. De datering voor 1886 is af te leiden uit het feit dat de zijbeuken van de Deinse kerk nog geen puntvormige bedaking hadden. Het dak van de zijbeuken was toen nog gewoon schuin aflopend. Pas in 1886 werden de typische gotische puntgevels toegevoegd. De 19de-eeuwe restaurateurs hadden immers vaak de neiging om monumenten 'gotischer' te maken dan ze oorspronkelijk waren.

Rechts onderaan zien we een muur. Deze muur was de omheining van het park rond het voormalig markizaat van Deinze.

Het origineel van deze fotografische afbeelding wordt bewaard in de archieven van het Museum van Deinze en Leiestreek. De afbeelding is een voorbeeld van albuminedruk. Dit was de eerste commerciële techniek die het mogelijk maakte om een negatief op fotopapier af te drukken.
albuminedruk
Deinze
1867-1886