kasteel Astene

kasteel Astene

D_SDG_MVDA_2013_005

Het kasteel die op deze postkaart wordt getoond werd in 1885 opgetrokken in Astene. De adellijke familie Kerchove de Denterghem gaf de opdracht tot de bouw. Tot het einde van de jaren 1920 werd het gebouw bewoond door een telg uit het geslacht Kerchove de Denterghem. In 1928 werd het kasteel met bijhorende park verkocht aan de Gentse socialistische coöperatieve vennootschap Vooruit. De socialistisch mutualiteit bouwde er vanaf 1933 een preventorium uit.

In 'Home Anseele' werden patiënten opgenomen met ademhalingsmoeilijkheden. In de Tweede Wereldoorlog deed het gebouw eveneens dienst als schuiloord voor socialistische kopstukken die geviseerd werden door de Nazi's. Joodse kinderen kregen er ook onderdak.

Vanaf de jaren '70 van vorige eeuw ging het bergaf met het kasteel. Op 31 augustus 1978 sloot 'Home Anseele' de deuren. Het vervallen kasteel werd gesloopt en in 1983 verrees het huidige vakantie-en vormingscentrum 'De Ceder' op het terrein. De 19de-eeuwse ijskelder van het kasteel is wel bewaard gebleven en doet nu dienst als vleermuizenverblijf.
Deinze
1855 tot 1981