• In de Witte Klak - Huis Corbisier
In de Witte Klak - Huis Corbisier
In de Witte Klak - Huis Corbisier

In de Witte Klak - Huis Corbisier

D_2016_VH_GDS_zolder001

Deze verpakking werd gebruikt om gekochte voorwerpen (o.m. hoofddeksels) in te verplaatsen of te bewaren. Op de verpakking staat gedrukt: "alles slach/slag (sic.) van hoeden en klakken". In de hoedenwinkel golden ook bijzondere prijzen voor winkeliers

Anno 2016 is er een pittazaak genaamd "pitta Istanbul" gevestigd in de Tolpoortstraat, 106 te Deinze.
Deinze
interbellum
Gentiel De Smet, bruikleen