• Het bidprentje van de Pintse Zuster Moeder Louise
Het bidprentje van de Pintse Zuster Moeder Louise
Het bidprentje van de Pintse Zuster Moeder Louise

Het bidprentje van de Pintse Zuster Moeder Louise

DP_GL_MVDA_2015_doodsprentje Moeder Louise

Marie De Leender trad in 1933 in het klooster van de Zusters Onbevlekte Ontvangenis- Apostolinnen te Gent. Ze nam de naam Moeder Louise aan.

De zuster werd naar De Pinte gestuurd. Moeder Louise wijdde een belangrijk deel van haar leven aan de Pintse schoolkinderen. Ze werd directrice van de basisschool Na haar pensionering bleef ze in het klooster van De Pinte (huidige brasserie 't Klooster) wonen.

Moeder Louise overleed in 1994 op 84-jarige leeftijd te De Pinte.
bidprentje
De Pinte
1994